Menu Close

Lietuva,Tu-mano tėviškėle…

Vasario mėnuo gausus šventėmis. Šią savaitę jau spėjome išvaryti ir žiemą, ir kartu pasidžiaugti Meilės diena:meilės, pagarbos arčiausiai esančiam,tiek savo miestui ir šaliai.

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį. Vasario 16-oji – pati didžiausia valstybinė šventė, primenanti Lietuvos istoriją.  Vasario 16-oji – ypatinga, todėl ir ruošėmės  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei taip pat ypatingai.

Besiruošdami šiai šventei papuošėme lopšelio-darželio aplinką: trispalviais akcentais – grupes, vaikai kartu su mokytojomis karpė vėliavėles, piešė širdeles.  Lopšelyje-darželyje prieššventinę savaitę vyko įvairios veiklos, buvo daug kalbama apie artimiausią aplinką, gimtąjį  Panevėžį, įžymias Lietuvos vietas. Suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis pedagogės ugdytiniams pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius.Patys mažiausieji Boružiukai net pasigamino muzikos instrumentus su lietuviška atributika Muzikuoja Boružiukai.

Vasario 15 dieną vyko šventinis rytmetys. Lopšelio-darželio ugdytiniai rinkosi į salę džiugiai nusiteikę, pasipuošę tautiniais simboliais. Šventę pradėjome  iškilmingai giedodami Lietuvos himną. Šventės metu vaikų atliekamos dainelės, eilėraščiai, muzikiniai kūriniai, šokiai  buvo skirti šiai prasmingai šventei.

Tikimės, kad visą savaitę organizuotos veiklos  palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi, miestu, savo šeima ir savimi. Tik būdami kartu,mes esame svarbūs ir stiprūs.Sveikinam Lietuvą