Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

 

Vaikai į lopšelį-darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka : Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas

Vaikų registracija į lopšelius darželius vykdoma  vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administratoriaus 2018-02-02 įsakymu Nr.A-84(41E) patvirtintu Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos  aprašu 

Su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma rašytinė sutartis, pagal kurią lopšeliui-darželiui atstovauja direktorius, o vaikui-tėvai (globėjai, rūpintojai).

Specialiųjų poreikių vaikas, turintis labai didelių ir didelių specialiųjų poreikių, visose amžiaus grupėse prilyginamas dviem tos grupės vaikams.

Vaiką į ikimokyklinio ugdymo mokyklą galite užregistruoti https://darzeliai.panevezys.lt/