Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

 

Vaikai į lopšelį-darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir jos pakeitimu.

Vaikai priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administratoriaus 2018-02-02 įsakymu Nr.A-84(41E) patvirtintu Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašu.

Su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma rašytinė sutartis, pagal kurią lopšeliui-darželiui atstovauja direktorius, o vaikui-tėvai (globėjai, rūpintojai).

Specialiųjų poreikių vaikas, turintis labai didelių ir didelių specialiųjų poreikių, visose amžiaus grupėse prilyginamas dviem tos grupės vaikams.