Menu Close

PROJEKTAS „GEBĖJIMŲ IR REIKALINGŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS DARBE SU SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAIS LATVIJOS IR LIETUVOS VAIKŲ DARŽELIUOSE“

Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“ pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027) įgyvendina projektą „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ (angl.  „Capacity building and development of necessary competences for working with special needs children in Latvian and Lithuanians kindergartens (Colorful emotions)“ (LL-00009)) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal Programos 1 prioritetą „Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas“.

Projekto tikslas – padėti Lietuvos ir Latvijos Dagdos, Visagino, Kraslavos ir Panevėžio vaikų darželiams greičiau ir sklandžiau įgyvendinti įtraukiojo ugdymo koncepciją, ugdant pedagogų gebėjimus, ir bendradarbiaujant tobulinti jų kompetencijas, reikalingas darbui su specialiųjų poreikių vaikais.

 Projekto nauda – Projekto metu bus ugdomos pedagogų kompetencijos ir įgūdžiai, reikalingi darbui su specialiųjų poreikių vaikais, siekiant sklandžiai pertvarkyti partnerių įstaigas į įtraukiuosius darželius. Projekto veiklos apims žinių, įgūdžių ir infrastruktūros, reikalingos kuriant įtraukiojo ugdymo aplinką visiems vaikams, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius vaikus, kūrimą. Bus organizuojami specialūs mokymai pedagogams, teikiamos žinios apie pritaikomas medžiagas ir įrangą, moksliškai įrodytos efektyvios metodikos ir terapijos, taikomos dirbant ir ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus (hiperaktyvumo, judesio ir elgesio sutrikimų, autizmo), bus integruotos į kasdienį partnerių pedagogų darbą. Darželių bendruomenės įtraukimas ir bendradarbiavimas su partneriais padės sukurti įtraukesnę ir palankesnę mokymosi aplinką visiems vaikams. Bus teikiama psichologinė pagalba darželių auklėtojams ir bendruomenei kaip priemonė, padedanti susidoroti su emociniais iššūkiais, kurie gali kilti dirbant su specialiųjų poreikių vaikais ir su tuo susijusiomis aplinkybėmis.

Projekto vedantysis partneris – Dagdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Saulite“, Latvija.

Projekto partneriai:

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“, Lietuva,

Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“, Lietuva,

Kraslavos ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Pienenite“Latvija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. kovo 1 d. –  2025 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė – 300 900,00 Eur (iš jų 240 720,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos). Panevėžio lopšelio – darželio „Rūta“ kaip projekto partneriui skirta 57 600,00 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto veikloms vykdyti.

Informacija apie projektą anglų kalba – 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos puslapyje https://latlit.eu/theprojects/colorful-emotions/