Menu Close

Administracija

Pareigybė Vardas, pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Ina Povilaitienė
(III vadybinė kategorija)
 8(45)577229 pavaduotoja@ld-ruta.lt
 Vyr.buhalterė  Rita Elmentienė  8(45)575002 buhalteris@ld-ruta.lt
 Sandėlininkė  Regina Čekanauskienė  8(45)575002 sekretorius@ld-ruta.lt
 Ūkvedė  Irena Čičėnienė  8(45)575004 sekretorius@ld-ruta.lt
 Sekretorė  Diana Dilkienė  8(45 575003 sekretorius@ld-ruta.lt
 Vaikų maitinimo ir higienos administratorius  Agnė Zajarskienė  8(45)575002 sekretorius@ld-ruta.lt