Menu Close

Administracija

Direktorė

Regina Mikalauskienė
(II vadybinė kategorija)
Darbo patirtis ir kvalifikacija 

Direktoriaus metinės veiklos užduotys 2020 metams
Direktoriaus metinės veiklos užduotys 2019 metams 
Tel.:(8  45) 575 001, mob. 8 610 474 61
El.p.: direktorius@ld-ruta.lt

 

 

Pareigybė Vardas, pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Ina Povilaitienė
(III vadybinė kategorija)
 8(45)577229 sekretorius@ld-ruta.lt
 Vyr.buhalterė  Rita Elmentienė  8(45)575002 buhalteris@ld-ruta.lt
 Sandėlininkė  Regina Čekanauskienė  8(45)575002 sekretorius@ld-ruta.lt
 Ūkvedė  Irena Čičėnienė  8(45)575004 sekretorius@ld-ruta.lt
 Sekretorė  Diana Dilkienė  8(45 575003 sekretorius@ld-ruta.lt
 Vaikų maitinimo ir higienos administratorius  Agnė Zajarskienė  8(45)575002 sekretorius@ld-ruta.lt