Menu Close

Vaikų maitinimas

 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312  patvirtintas  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas ( pakeitimas 2015 m. lapkričio 26 d.Nr. 1-305 , pakeitimas 2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 1-293)

 

Lopšelio-darželio penkiolikos dienų valgiaraščiai

 

Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis Pietų mokestis

 

Vakarienės mokestis

 

2 kartų maitinimo išlaidos 3 kartų maitinimo išlaidos 
Eur  Eur Eur Eur Eur
Lopšelio grupė 0,48 1,03 0,44 1,51 1,99
Darželio grupė, priešmokyklinė 0,54 1,18 0,54 1,72 2,26