Menu Close

Vaikų maitinimas

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312  patvirtintas  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas ( pakeitimas 2015 m. lapkričio 26 d.Nr. 1-305 , pakeitimas 2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 1-293, pakeitimas 2020 m. balandžio 30 d. Nr. 1-93, pakeitimas 2020 m. gegužės 28 d. Nr.1- 131   )

 

Lopšelio-darželio penkiolikos dienų 15 dienų valgiaraštis

 

Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis Pietų mokestis

 

Vakarienės mokestis

 

2 kartų maitinimo išlaidos 3 kartų maitinimo išlaidos 
Eur  Eur Eur Eur Eur
Lopšelio grupė 0,48 1,03 0,44 1,51 1,99
Darželio grupė, priešmokyklinė 0,54 1,18 0,54 1,72 2,26

Naujausi dokumentai dėl maitinimo organizavimo

  1. Dėl socialines paramos mokiniams (tvarkos aprašas)
  2. Lietuvos Respubliko sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964„Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”  (suvestinė redakcija nuo 2021 -01-01)
  3. Dėl socialinės paramos mokiniams teisinio reguliavimo pokyčių nuo 2021 m. liepos 1 d.