Menu Close

Vaikų maitinimas

 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312  patvirtintas  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas ( pakeitimas 2015 m. lapkričio 26 d.Nr. 1-305 , pakeitimas 2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 1-293)

 

Lopšelio-darželio penkiolikos dienų valgiaraščiai

 

Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis Pietų mokestis

 

Vakarienės mokestis

 

2 kartų maitinimo išlaidos 3 kartų maitinimo išlaidos 
Eur  Eur Eur Eur Eur
Lopšelio grupė 0,48 1,03 0,44 1,51 1,99
Darželio grupė, priešmokyklinė 0,54 1,18 0,54 1,72 2,26

Naujausi dokumentai dėl maitinimo organizavimo

  1. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu  Nr. 1-158 patvirtintas  „Socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas”  , pakeitimas 2020-01-30  Nr.1-24
  2. Lietuvos Respubliko sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964„Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”  (suvestinė redakcija nuo 2021 -01-01)
  3. Dėl socialinės paramos mokiniams teisinio reguliavimo pokyčių nuo 2021 m. liepos 1 d.