Menu Close

Vykdomos programos

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal programą „Vaikystės mozaika” 

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo programą (nuo 2022 09 01)

Lopšelis-darželis „Rūta“ kiekvienų metų gegužę vykdo projektą „Būsimųjų pirmokų branda“. Švietimo pagalbos specialistai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai vertina priešmokyklinukų pasirengimą mokyklai, teikia rekomendacijas ugdytinių tėvams ir būsimiems pedagogams. Jau ne vieneri metai mūsų socialiniai partneriai – Rožyno progimnazija organizuoja – bendras veiklas, bendrus susitikimus, kad būsimieji pirmokai lengviau adaptuotųsi mokykloje, pradinio ugdymo sistemoje.