Menu Close

Tobulėjimui ribų nėra

Dalijamės gerąja patirtimi

Šiais mokslo metais buvo vykdoma ilgalaikė programa ,,Kokybiškas ir kūrybiškas priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas” kartu su socialiniais partneriais Panevėžio lopšeliais-darželiais ,,Pušynėlis”, ,,Sigutė”, ,,Žibutė”, kunigo Kastyčio Ramanausko. Šių darželių pedagogai lankėsi vieni pas kitus, dalijosi darbo patirtimi apie atnaujintas priešmokyklinio ugdymo programas. Baigiamasis programos 3 modulis ,,Universalaus dizaino principai kuriant edukacines erdves” vyko mūsų įstaigoje. Lopšelio-darželio direktorė Regina pristatė svečiams įrengtą Pojūčių kambarį, rengiamas STEAM patalpas, atnaujintas erdves. Pavaduotoja ugdymui Ina pasidalino įžvalgomis apie ugdymosi aktualijas.

Akimirkos iš renginio

                  

 

 

 

ATGARSIAI IŠ KONFERENCIJOS  ”VAIKAS POKYČIŲ KELYJE.AUGAME KARTU”

 

Kaip ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus jų netraumuojant, kaip padėti jiems užaugti ir įgyti žinių bei patirties, kad jie lengviau adaptuotųsi mokykloje? Nuo draudimų link sutarimo – tokia buvo Panevėžyje vykusios respublikinės pedagogų ir psichologų konferencijos idėja.  Panevėžio lopšelio-darželio „Rūtos“ organizatoriai sukvietė spalio 17 dieną  beveik 150 specialiųjų pedagogų, logopedų, pedagogų, dirbančių ikimokyklinėse vaikų ugdymo įstaigose. Mokslinė–praktinė konferencija „Vaikas pokyčių kelyje.Augame kartu“ truko visą dieną. „Organizuodami konferenciją visada ieškome, kas būtų aktualu, alternatyvu šiuolaikiniam vaikui, visada ieškome priėjimo prie vaiko. O kalbant apie vaikų ugdymą, norisi auginti laisvą ir laimingą vaiką, kalbėjo Regina Mikalauskienė, viena iš organizatorių.Konferencijoje savo pranešimą skaitė vedinis psichologas, šeimos santykių lektorius Vaidas Arvasevičius:”Vaikai visais laikais tokie patys. Kokią aplinką jiems sukuriame ir kaip išmokome joje veikti, tai jau mūsų suaugusiųjų paskirtis” kartu su psichologais Evaldu Karmaza ir Nerijumi Ogintu dar kartą priminėme apie tai, kas svarbiausia būnant šalia vaikų ir jiems būnant šalia mūsų. Тuo tarpu mano pagrindinė žinutė paminėtame kontekste – tai mes esame pokyčių kelyje, o vaikas ir yra pats pokytis!“

Psichologas, psichodramos terapeutas Evaldas Karmaza pasakojo apie pagalbą vaikui užaugti: nuo draudimų link susitarimo.“Auginant vaikus nuo mažų dienų, turime atminti: jie išeis. Vieną dieną jie išeis. Jūs esate į gyvenimą palydintys asmenys. Jūs galite padovanoti augančiam žmogui 5 svarbiausias dovanas: pasitikėjimo, savarankiškumo, iniciatyvos, tobulėjimo ir savasties. Tai pagrindiniai atramos taškai, kolonos, į kurias savo paties gyvenime remsis būsimas suaugęs žmogus.“

Supažindinti su kaniterapijos galimybėmis į konferenciją organizatoriai pakvietė Kaniterapijos asociaciją. Kaniterapijos teoriją ir praktiką pristatė psichologė, kaniterapeutė Joana Grygutis bei specialioji pedagogė, logopedė, kaniterapeutė Inesa Ežerskytė-Purenok. Kartu su jomis į Panevėžįatvyko terapinis šuo –Labradoro retriverė Kia.„Konferencijos dalyviams papasakojome, kokios veiklos įmanomos, pasitelkus terapinius šunis. J.Grygutis kartu su I.Ežerskyte – Purenok konferencijos dalyviams parengė praktinių užduočių.Visų užduočių metu dalyvavo terapinis šuo. Konferencijos dalyvių nuostabai, šuo tebuvo „motyvatorius“, jis nekėlė nereikalingos sumaišties, neblaškė dėmesio.„Rezultatai pastebimi, o kartais jų ir nesulaukiame, ne po antro ar penkto, o mažiausiai po tris mėnesius trunkančių tęstinių, aiškios struktūros ir aiškių tikslų siekiančių užsiėmimų. Tokius tęstinius užsiėmimus mes jau drįstame vadinti kaniterapija“, – aiškino J.Grygutis. Konferencijos pranešėjai ir dalyviai diskutavo, kaip ikimokykliniame amžiuje formuoti vaiko suvokimo, mąstymo, bendravimo ir kitas svarbias savybes. Juk būtent tada aktyviai lavėja motorika, sensorika, plėtojasi ir tampa turtingesnė vaikų kalba, tobulėja sakinių struktūra.„Vaikai smalsiai tyrinėja pasaulį, eksperimentuoja, išbando daiktus, medžiagas ir, svarbiausia, visa tai daro žaisdami. Taigi šiame ugdymosi procese pasitelkdami kaniterapiją, mes, kaniterapeutai, siekiame tokių pat tikslų, kaip ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai“, – apie terapijos su šunimis taikymo galimybes kalbėjo I.Ežerskytė – Purenok. Tačiau I.Ežerskytės – Purenok nuomone, šuo geba natūraliai fiksuoti vaiko dėmesį ir išlaikyti jį ilgesnį laiką. Praradus dėmesį, nesunku vėl susigrąžinti vaiką į veiklą, aktyviau įtraukus keturkojį „pedagogą“.Ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus, gana dažnai pasitelkiami įvairūs žaislai ir žaidimai, bet, pripažinkime, gyvas šuo sužadina ir motyvuoja vaikus labiau, nei paprasti žaisliukai.„Remdamosi lietuvių liaudies išmintimi, kad geriau vieną kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti, konferencijos dalyviams stengėmės parodyti, kaip galima keisti užsiėmimų formas, būdus, paįvairinti tikslus – per palyginti trumpą laiką norėjome atskleisti kaniterapijos galimybes“, – sakė kaniterapeutė I.Ežerskytė Purenok. Kaniterapijos specialistės teigimu, tokių užsiėmimų metu vaikai ne tik „neiškrenta“ iš ugdymo konteksto, bet įgyja naujų gebėjimų, visiškai kitokios patirties ir lavina jau turimus įgūdžius: „Kaniterapijos užsiėmimai atveria neribotas galimybes keisti užsiėmimų formas ir būdus, jie grindžiami ugdymu ir ugdymusi kitokioje aplinkoje, kitokiu „stiliumi“. Po koniterapijos užsiėmimo konferencijos dalyviai rinkosi darbo grupes pagal problemines sritis:  edukacinės inovacijos (alternatyvūs ugdymo būdai, metodai, terapijos dailės, muzikos, judesio, smėlio ir t.t).; ugdome kitaip(darbas su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių);vaikas ir IKT( informacinių komunikacinių technologijų pritaikymas ugdomojoje veikloje).

Konferencijos reflekcijai galima būtų pritaikyti Alberto Einsteino žodžius ”Kiekvienas esame genialus.Bet jei žuvį vertinsime pagal jos gebėjimą lipti į medį, ji nugyvens visą savo gyvenimą tikėdama,jog ji kvaila”.Tad ir augindami mūsų visų jaunąją kartą, akcentuokime jų galias ir gebėjimus.

 

Konferencijos trumpą pristatymą galime pamatyti  https://www.youtube.com/watch?v=z_BH-Q59rHU.

Vita Kazlaučiūnaitė, Panevėžio l.d” Rūta”specialioji pedagogė, logopedė

konferencijos programa-2017

 

 

2018 metais organizuota  ir moderuota  Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „KOMUNIKACINIAI TILTAI: PEDAGOGAI – VAIKAI – TĖVAI” Panevėžio miesto savivaldybėje. Savo pranešimus pristatė  Linas Slušnys, vaikų psichiatras, VŠĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorius. ,,Vaikas – tarp tėvų ir ugdymo įstaigos“. Marija  Mikalauskienė, viešojo kalbėjimo trenerė, įmonės „INSPIRITA“ vadovė. „Emocingas bendravimas – kelias į artumą su vaiku“.  Daiva Vietrinienė, sertifikuota Eneagramos, koučingo, NLP, verslo vadybos trenerė, Geštalto psichoterapijos ir  kūno terapijos praktikė. „9 skirtingi pasauliai. Kaip susikalbėti?“ ir Aušra Kurienė, Paramos vaikams centro įkūrėja ir vadovė, psichologė, vaikų ir paauglių psichoanalitinė psichoterapeutė. „Pozityvaus ryšio su vaiku kūrimas“.

Mūsų įstaigos pedagogės moderavo darbo grupes, kurių tikslas pasidalinti respublikos pedagogams ir psichologams gerąja darbo patirtimi.

2018-11-16 lankstinukas (2)

Akimirkos iš konferencijos.