Menu Close

STEAM ugdymas

KĄ SIMBOLIZUOJA STEAM?

 

S -science

Gamtos mokslai skatina smalsumą tyrinėti. Atlikdami eksperimentus, vaikai gali rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Vaikai sužino apie gyvosios ir negyvosios gamtos ciklus, aplinkos pokyčius.

T-technology

Technologijos reiškia tiek paprastų įrankių, tokių kaip pieštukai ir liniuotės, tiek sudėtingesnių, tokių kaip mikroskopai bei kompiuteriai, naudojimą. Vaikai išmoksta pasitelkti technologijas tyrimams, dokumentavimui ir išvadų pateikimui.

E-engineering

Inžinerijos pagalba vaikai atpažįsta problemas ir išbando sprendimus. Jie kuria ir konstruoja kasdieniniam gyvenimui reikalingas priemones.

A-art

Menas skatina kūrybiškumą ir leidžia vaikams iliustruoti įvairias sąvokas. Vaikai atvaizduoja gamtos ženklus, piešia augalų struktūros modelius, projektuoja kūrybinius raštus.

M-mathematics

Matematika nagrinėja ne tik skaičius, bet ir modelius, formas, organizacinius įgūdžius ir pan. Vaikai matuoja ir renka informaciją, analizuoja duomenis ir aiškina rezultatus.
„STEAM pasaulis“ darželio ugdymo programa apima visas sritis, rekomenduojamas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengtą. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą, priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Siekdamas vaikus lavinti kokybiškai, darželis glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, Panevėžio kolegijos studentais ir dėstytojais. Pedagogai tobulinasi Lietuvos ir  užsienio darželiuose, taikančiuose STEAM. Mokymosi aplinka kruopščiai sukurta taip, kad būtų skatinami STEAM metodo sąlygoti tyrinėjimai. Ugdymo esmė – vaikai per ŽAIDIMĄ moksliniu būdu sprendžia įvairias problemas.
Mūsų ugdymosi siekiamybė – JAV kilusi, visame pasaulyje sėkmingai taikoma, šiuo metu labai populiari Šiaurės ir Skandinavijos šalyse STEAM (STEM) metodologija. STEAM (angl. science, technology, engineering, art, mathematics) – tai gamtos, technologijų, inžinerijos mokslų, menų bei matematikos sintezė. Šiuolaikinės ekonominės problemos verčia mokslininkus, inžinierius ir verslininkus išeiti iš komforto zonos ir komunikuoti bei bendradarbiauti inovatyviai: pasinaudojant kūrybinėmis industrijomis, naujausiomis technologijomis (3D modeliavimas) ir pan. Įvertinusios tarpdisciplininio ugdymo svarbą, STEAM kryptį yra pasirinkusios sėkmingiausios pasaulio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos. Darželio ugdymosi aplinkos atnaujintos ir praturtintos STEAM priemonėmis. 2022 metų pabaigoje atidarytos STEAM erdvės įstaigoje.
Lopšelio-darželio mokytojos sėkmingai STEAM ugdymo veiklas taiko kasdieninėse veiklose.