Menu Close

admin

Mokomės, mokomės…

Šią savaitę rinkomės projekto ,,Colorful emotions”veiklose (#Interreg). Projekto veiklos apima žinių, įgūdžių ir infrastruktūros, reikalingos kuriant įtraukiojo ugdymo aplinką visiems vaikams, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius vaikus,…