Menu Close

Autorius: admin

Įtraukusis ugdymas

Lopšelio-darželio švietimo pagalbos specialistės  Vita ir Giedrė dalyvavo Rokiškio krašto muziejuje vykusioje respublikinėje konferencijoje “Įtraukiojo ugdymo aktualijos ir galimos socialinės atskirties grėsmės”. Specialistės pristatė  stendinį…

Dalinamės patirtimi

Panevėžio Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė konferencija „Ikimokyklinio ugdymo mokykla- šiuolaikiniam vaikui“, kurią organizavo Panevėžio savivaldybės administracijos Švietimo skyrius bei Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo…

Smurtui-Ne

Panevėžio miesto savivaldybėje vyko tarpinstitucinis pasitarimas smurto prevencijos tema, kuriame dalyvavo ir mūsų įstaigos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Regina Mikalauskienė bei švietimo pagalbos specialistė Vita…