Menu Close

Mokamos paslaugos

 

Už  vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje tėveliai moka vadovaudamiesi :

1.  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-305  „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos  2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.1 312, papidymo

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimą  2020 metais

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimą 2019 metais