Menu Close

Mokamos paslaugos

 

Už  vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje tėveliai moka vadovaudamiesi :

1.  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 Suvestinė redakcija nuo  2021-11-27

2. Dėl savivaldybės tarybos  2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 1-158 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 1-211 pripažinimo netekusiu galios“ Nauja redakcija 2021 -08-26 Nr. 1-249

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms  panaudojimą  už 2021 m.

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms  panaudojimą už 2020 metus.

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimą  už 2019 metus