Menu Close

Mokamos paslaugos

 

Už  vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje tėveliai moka vadovaudamiesi :

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022-07-11d. sprendimu Nr. 1-234 patvirtintu  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu. pridedamas

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms  panaudojimą už 2023 m.

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms  panaudojimą už 2022 metus

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms  panaudojimą  už 2021 m.

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms  panaudojimą už 2020 metus.

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimą  už 2019 metus