Menu Close

Mus lanko buvę ugdytiniai

Šiandien mus aplankė vieni iš socialinių partnerių-Rožyno progimnazijos mokiniai ir švietimo pagalbos specialistės. Vykdoma bendradarbiavimo programa ,, Mokydami kitus, mokomės patys”.
Norėdami pasimatuoti mokytojo profesiją 3-8 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje kalbos ugdymo pamokoje , vyresnieji mokė mažuosius susikaupimo, atidaus klausymo, plėtė jų žodyną naujomis sąvokomis, mokė tinkamai atsakyti į klausimus , dalyvavo veiklose sporto salėje bei Pojūčių kambary. Mūsų buvę ugdytiniai aplankė savo buvusias grupes, mokytojas, specialistes. Malonu matyti išaugusius ir pasikeitusius vaikus. Laukiame visada Jūsų sugrįžtančių pas mus.