Menu Close

Startuoja projektas

 

Projekto partneriaiVisagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“, Kraslavos ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Pienenite“Dagdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Saulite“ ir mes – ,,Rūtos” atstovai: mokytojos Jolanta ir Rūta, švietimo pagalbos specialistės Vita ir Giedrė, projekto vadovė Regina Mikalauskienė. pagaliau susirinkome pasirašyti projekto ,,Colorful emotions” sutartį ir numatyti artimiausias projekto veiklas.

    

Bendro susitikimo metu sprendėme ne tik klausimus susijusius apie projekto organizavimą, bet ir aplankėme projekto vedančiojo partnerio Dagdos ,,Saulite” darželio erdves,  Jaudnomės dvaro aplinkosauginio švietimo centrą. Jaukus ir šiltas projekto partnerių susipažinimas ir bendravimas leis toliau vykdyti  kitas projekto veiklas.

       

Jau netrukus mūsų darželyje bus organizuojami dailės terapijos užsiėmimai įstaigos pedagogams ir tėvams. Dailės terapijoje  dalyviai  išmoks reikšti savo mintis ir emocijas kūrybiniame procese, atitrūks nuo kasdienių rūpesčių, įgis stiprių savižinos, savianalizės bet adekvačios savikontrolės bei atsipalaidavimo technikų kompetencijų, o darbas grupėje sustiprins  empatijos gebėjimus, bendruomeniškumo jausmą.

Viena iš projekto veiklos sričių bus psichologo darbas, kuris palengvins visos bendruomenės pasirengimą specialiųjų poreikių vaikų sėkmingesnei įtraukčiai.

Tad sekime naujienas ir aktyviai įsitraukime į projektą.