Menu Close

Darbo užmokestis

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Praėjusių metų nustatytas vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis (bruto) Einamųjų metų pirmojo ketvirčio nustatytas vidutinis mėnesinis   darbo užmokestis (bruto) €
1. Vadovai 2 2809,53 2809,53
2. Kiti administracijos darbuotojai 3 1047,8 1038,5
Pedagogai ir specialistai
3. IU mokytojas 10,14 1839,23 1831,18
4. PU mokytojas 3,47 1962,12 1886,16
5. Specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) 3 2012,83 1981,83
Nepedagoginiai darbuotojai
6. Kiti darbuotojai 1,25 1019,28 1019,28
7. IU/PU mokytojo padėjėjai 8 983,48 983,48
8. Virėjai 2 985,8 995,1
9. Nekvalifikuoti darbuotojai 4,5 840,00 840,00

atnaujinta 2023-09-15