Menu Close

Darbo užmokestis

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Praėjusių metų nustatytas vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis

Einamųjų metų praėjusio ketvirčio nustatytas vidutinis mėnesinis   darbo užmokestis (bruto) €
1. Vadovai 2 1933.73 2314.99
2. Kiti administracijos darbuotojai 3,25 948.99 1066.51
Pedagogai ir specialistai
3. IU mokytojas 11,17 1485.04 1630.21
4. PU mokytojas 1,64 1539.58 1744.89
5. Specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) 3 1476.62 1760.98
Nepedagoginiai darbuotojai
6. Kiti darbuotojai 2 800.93 909.53
7. IU/PU mokytojo padėjėjai 8 781.01 889.53
8. Virėjai 2 778.80 886.90
9. Nekvalifikuoti darbuotojai 4,5 642.00 730.00

atnaujinta 2022-06-17