Menu Close

Darbo užmokestis

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis

(nuo 2020-09-01)

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Pastovioji dalis Kintamoji dalis Priskaičiuotas darbo užmokestis
1. Vadovų atlyginimų vidurkis 2 1611,28 10% 1772.41
2. Kiti administracijos darbuotojai 4,5 854,87 5% 897.61
Pedagogai ir specialistai
3. IU mokytojas 11,17 1467,16 1467,16
4. PU mokytojas 1,64 1489,35 1489,35
5. Kiti specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) 3 1345,08 1345,08
Nepedagoginiai darbuotojai
6. IU/PU mokytojo padėjėjas 8 715,00 5% 750.75
7. Virėjas 2 713.68 5% 749.36
8. Nekvalifikuoti darbuotojai 4,5 607.00 607.00