Menu Close

Darbo užmokestis

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Praėjusių metų nustatytas vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis (bruto) Einamųjų metų pirmojo ketvirčio nustatytas vidutinis mėnesinis   darbo užmokestis (bruto) €
1. Vadovai 2 2809,53 3326,38
2. Kiti administracijos darbuotojai 3 1038,5 1295,90
Pedagogai ir specialistai
3. IU mokytojas 10,14 1831,18 2019,00
4. PU mokytojas 3,47 1886,16 2074,05
5. Specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) 3 1981,83 2181,74
Nepedagoginiai darbuotojai
6. Kiti darbuotojai 1,25 1019,28 1053,33
7. IU/PU mokytojo padėjėjai 8 983,48 1017,68
8. Virėjai 2 985,8 1017,68
9. Nekvalifikuoti darbuotojai 4,5 840,00 924,00

atnaujinta 2024-02-06