Menu Close

Darbo užmokestis

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis

(nuo 2020-09-01)

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Pastovioji dalis Kintamoji dalis Priskaičiuotas darbo užmokestis
1. Vadovų atlyginimų vidurkis 2 1933,73 10% 2127,10
2. Kiti administracijos darbuotojai 2,5 1041,82 5% 1093,91
Pedagogai ir specialistai
3. IU mokytojas 11,17 1475.95 1475,95
4. PU mokytojas 1,64 1581,35 1581,35
5. Kiti specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) 3 1600,52 1600,52
Nepedagoginiai darbuotojai
6. Kiti darbuotojai 2 805,36 5% 845,62
7. IU/PU mokytojo padėjėjas 8 778,8 5% 817,74
8. Virėjas 2 778,8 5% 817,74
9. Nekvalifikuoti darbuotojai 4,5 642,00 642,00