Menu Close

Darbo užmokestis

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Praėjusių metų nustatytas vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis (bruto) Einamųjų metų pirmojo ketvirčio nustatytas vidutinis mėnesinis   darbo užmokestis (bruto) €
1. Vadovai 2 2314.99 2809,53
2. Kiti administracijos darbuotojai 3 1066.51 1047,8
Pedagogai ir specialistai
3. IU mokytojas 11,52 1630.21 1839,23
4. PU mokytojas 1,69 1744.89 1962,12
5. Specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) 3 1760.98 2012,83
Nepedagoginiai darbuotojai
6. Kiti darbuotojai 1,25 909.53 1019,28
7. IU/PU mokytojo padėjėjai 8 889.53 983,48
8. Virėjai 2 886.90 985,8
9. Nekvalifikuoti darbuotojai 4,5 730.00 840,00

atnaujinta 2023-01-09