Menu Close

Finansinės ataskaitos

2024 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 I ketv.

2023 metai

Panevėžio lopšelio-darželio Rūta metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių  ataskaitų rinkiniai 2023 III ketv. , Aiškinamasis raštas 2023 III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023 II ketv. , Mokėtinų sumų ataskaita 2023 II ketv.  ir Aiškinamasis raštas 2023 II ketv. 

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023 I ketv. , Aiškinamasis raštas 2023 I ketv.

Panevėžio lopšelio-darželio Rūta metinis biudžeto ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023 metinis ,Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 2023 IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023 III ketv.,   Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 2023  III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023 II ketv. ,  Aiškinamasis  raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 2023 II ketv.

Biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023 I ketv. ,Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 2023 I ketv.

2022 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 -12-31   ir  Aiškinamasis raštas 2022-12-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2022-12-31    ir Aiškinamasis raštas 2022-12-31

Biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkiniai 2022-09-30

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2022-09-30  ir Aiškinamasis raštas 2022-09-30

Biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkiniai 2022-06-30

Finansinių  ataskaitų rinkiniai 2022-06-30.   ir Aiškinamasis raštas 2022-06-30

Biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkiniai 2022-03-31

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2022-03-31  ir Aiškinamasis raštas 2022-03-31

2021 metai

Finansinės būklės ataskaita 2021-12-31  ir Aiškinamasis raštas 2021-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2021-09-30   ir Aiškinamasis raštas 2021-09-30

Finansų būklės ataskaita 2021-06-30 ir Aiškinamasis raštas 2021-03-31

Finansų būklės ataskaita 2021-03-31 ir Aiškinamasis raštas 2021-03-31 

2020 metai 

2020m finansinė ataskaita ir aiškinamasis raštas

Finansų būklės ataskaita 2020-09-30  ir aiškinamasis raštas

Finansų būklės ataskaita 2020-06-30 ir aiškinamasis raštas

Finansų būklės ataskaita 2020 -03-31 ir aiškinamasis raštas

2019 metai

2019 metų finanasinės veikos ataskaita ir aiškinamasis raštas    

Finansų būklės ataskaita 2019-09-30 ir Aiškinamasis raštas 2019-09-30

Finansų būklės ataskaita 2019-06-30 ir Aiškinamasis raštas 2019-06-30

Finansų būklės ataskaita 2019-03-31 ir Aiškinamasis raštas 2019-03-31

2018 metai

2018 metų finansinės veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas

2017 metai

2017 metų finansinės veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas