Menu Close

Būsimųjų pirmokų projektas ,, Ar aš pasirengęs mokyklai?”

Lopšelis-darželis “Rūta” kiekvienų metų gegužę vykdo projektą “Būsimųjų pirmokų branda”. Švietimo pagalbos specialistės, priešmokyklinio ugdymo mokytojos vertina priešmokyklinukų pasirengimą mokyklai, teikia rekomendacijas ugdytinių tėvams ir būsimiems pedagogams. Jau ne vieneri metai mūsų socialiniai partneriai-Rožyno progimnazija organizuoja bendras veiklas, bendrus susitikimus, kad būsimieji pirmokai lengviau adaptuotųsi mokykloje, pradinio ugdymo sistemoje. Apie 2020 metų būsimųjų pirmokų mokyklinės brandos rezultatus galima susipažinti čia 2020 branda.