Menu Close

Auginame Panevėžio kolegijos studentes

Panevėžio kolegija ir mūsų darželis turi tamprius santykius: ne viena studentė  pas mus atlieka pedagoginę praktiką,vėliau pasilieka ir dirbti su mažaisiais. Mūsų įstaigos direktorė Regina yra Panevėžio kolegijos baigiamųjų darbų vertinimo  komisijos pirmininkė. Kaip ir kiekvienais metais birželio viduryje Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos studentai ginasi savo baigiamuosius darbus, kurie vainikuoja visų studijų metų darbą, apibendrina įgytą patirtį bei profesines žinias. Tyrėjo veiklą išbandę studentai, analizavo aktualias pedagogines problemas, pristatė atliktų tyrimų rezultatus.Šiais metais buvo pristatyti 43 baigiamieji studentų darbai.

Didelį įspūdį komisijai  paliko aukščiausiais balais įvertintas Rasminos Uščiauskienės baigiamasis darbas, kurį recenzavo mūsų įstaigos specialioji pedagogė, socialinių mokslų magistrė Vita Kazlaučiūnaitė.

Rasminos Uščiauskienės darbo tema – Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių sensorinės integracijos sutrikimų, ugdymo ypatumai. Studentė ištyrė sensorinės integracijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi patirtis, išanalizavo ugdymosi procese išryškėjusius sunkumus ir pasiūlė jų sprendimus. Rasmina pristatė praktiškai išbandytą originalų sensorinės dietos metodą, jo efektyvumą, pagrįsdama atlikto tyrimo rezultatais. Autorės teigimu, sensorinės dietos metodas gali padėti išspręsti didelę dalį problemų, kylančių sensorinių sutrikimų turintiems  vaikams.

Kitos studentės Neringos Šiaudikienės baigiamasis darbas Emocinio intelekto ugdymo metodų taikymas lopšelyje-darželyje atskleidė studentės brandų kūrybinį požiūrį į ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymą. Studentė, remdamasi gausiais moksliniais šaltiniais, pagrindė ankstyvo emocinio intelekto ugdymo svarbą, apibendrino emocinio ugdymo lopšelyje-darželyje praktinę patirtį, atliko empirinį veiklos tyrimą, kurio teoriniu pagrindu tapo Roberto Plutchiko (1980) jausmų ir emocijų ratas.

Darbo autorė savaip interpretavo jausmų ir emocijų rato bei spalvų sąsajas, taikydama asociatyvų metodą. Neringa pati sukūrė ir pagamino žavias medines priemones ,,Emocijų namelis“, ,,Miškelis“, ,,Pasakų rinkinys“ ir kt., veiksmingas priemones pasiūlė praktiškai išbandyti Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, ikimokyklinukų tėvams. Jau dabar Neringos sukurtos ir pagamintos priemonės yra naudojamos ne viename lopšelyje-darželyje, jas noriai renkasi mokytojai ir tėvai. Baigiamuosius darbus taip pat recenzuoja mūsų darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Elena Mitkienė.

Baigiamųjų darbų vertinimo komisija rekomendavo absolventei sukaupta patirtimi ir įžvalgomis pasidalinti su ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais.

Panevėžio kolegijos dėstytojai ir socialiniai partneriai džiaugiasi, kad kolegijoje užgimusios prasmingų darbų idėjos bus plėtojamos ugdant mūsų mažuosius.

 

Skaitykite plačiau JP.lt:
https://jp.lt/prasmingos-panevezio-kolegijos-studenciu-idejos-keliauja-i-mokyklas/?feed_id=42125&_unique_id=6493cea3ab398&fbclid=IwAR2dha_JQU8IoDajYXkT-Jyvyi8LSTO8zvtFM-XegwZOJGHOSYbt3M-r80I