Menu Close

Mokytojo dieną prisiminus

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre iškilmingame Tarptautinės mokytojų dienos minėjime pasveikinti miesto mokytojai ir įteiktos Metų mokytojo premijos. „Mokytojas yra viena iš tų nedaugelio profesijų, kurias sunku sutalpinti į trumpo apibrėžimo rėmus. Tai žmogus, kuris išmoko domėtis ir ieškoti, rasti ir suprasti. Išmoko priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už juos. Žmogus, kuris savo pavyzdžiu parodo, kad nėra per didelių iššūkių ir neįveikiamų sunkumų – viską gali įveikti, jei ne lauki, o veiki. Neabejoju, kad jūs esate būtent tokie mokytojai. Sveikinu čia susirinkusius ir linkiu mokinių akyse matyti norą žinoti, jų namuose – palaikymą jūsų darbui, o jūsų širdyse jausti pasididžiavimą tuo, ką darote ir kaip kuriate ateities Lietuvą“, – sveikindamas mokytojus sakė Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas. Už veiklos rezultatus, siekiant ugdymo kokybės ir skatinant kūrybinę veiklą, 1000 Eur Metų mokytojo premijomis apdovanota ir mūsų mokytoja Rūta Stuknytė – tai mokytoja iš pašaukimo, randanti raktą į kiekvieno ugdytinio širdį, sugebanti atliepti kiekvieno vaiko ugdymosi(si) poreikius. Mokytoja nuolat ieško naujų ugdymo(si) formų, turi savitą darbo stilių, išsiskiria ugdomosios veiklos meistriškumu, sėkmingai taiko įtraukųjį ugdymą. Rūta yra gerbiama ir mylima darželio bendruomenės už nuoširdų bendravimą su kolegomis, tėvais, nesavanaudišką pagalbą šalia esantiems ir išskirtinį kuklumą.

Mero padėkos raštas įteiktas už puikų vadybinį darbą, iniciatyvumą, novatorišką požiūrį į ugdymo procesą ir direktorei Reginai Mikalauskienei, Dailės galerijoje Panevėžio savivaldybės Švietimo skyriaus padėka įteikta ir mūsų įstaigos meninio ugdymo vadovei Rimantai Nudienei.

Tądien visą “Rūtos”bendruomenę sveikino mūsų priešmokyklinukai nuoširdžiais žodžiais ir dovanėlėmis.

Skaitykite daugiau: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/pagerbti-miesto-mokytojai/

Skaitykite daugiau: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/279586/?fbclid=IwAR3O9rH7UlBqkO4z7wk2fZ7rF0zSE3V617YtnT_m8hafs5wgBLN5SOen7O4