Menu Close

Dalyvaujame dailės terapijoje

Projekto „Colorful emotions“ numatytose veiklose vienas iš prioritetų: ugdomos pedagogų kompetencijos ir įgūdžiai, reikalingi darbui su specialiųjų poreikių vaikais. Projekto veiklos apima žinių, įgūdžių ir infrastruktūros, reikalingos kuriant įtraukiojo ugdymo aplinką visiems vaikams, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius vaikus, kūrimą. Balandžio-birželio mėnesiais buvo organizuojami specialūs mokymai pedagogams, teikiamos žinios apie pritaikomas medžiagas ir įrangą, moksliškai įrodytos efektyvios metodikos ir terapijos, taikomos dirbant ir ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus (hiperaktyvumo, judesio ir elgesio sutrikimų, autizmo), bus integruotos į kasdienį partnerių pedagogų darbą. Projekte dalyvaujančios mūsų mokytojos Vita ir Rūta mokėsi dailės terapijos metodų su dailės terapeute Vaida Virbalaite-Šablevičiene. Dailės terapija — tarpdisciplininė jungtis tarp dailės, psichoterapijos, medicinos, neformalaus ugdymo bei socialinio darbo. Tai psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimo būdas, naudojant dailę, kūrybos procesą bei psichoterapinius santykius. Dailės terapijos poveikis asmeniniam augimui, savivokai, raidai, somatinių ligų priežasčių ir net pasekmių šalinimui yra įrodytas gausybe mokslinių tyrimų visame pasaulyje. Lietuvoje šis terapijos būdas taikomas maždaug apie 20 metų. O garsiau apie jį kalbama tik kelis pastaruosius. Mokymų metu sužinojome apie dailės terapijos priemones, į ką būtina atkreipti dėmesį vaikų piešiniuose, kaip padėti autistiškiems vaikams ir jų tėvams. Darželio bendruomenė bus  įtraukta rudenį į dailės terapijos refleksiją.

Akimirkos iš mokymų