Menu Close

Visi skirtingi, visi lygūs…

Balandžio 2-ąją minima Pasaulinė autizmo supratimo diena, Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 3-iojo komiteto paskelbta 2007 metais. Siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šį vaikų raidos sutrikimą. Vaikai su ASS turi teisę į ankstyvąją diagnostiką, intervenciją, kokybišką ugdymą ir socialinį gyvenimą. Pasaulinė autizmo diena vienija visus – vaikus, tėvus, artimuosius, specialistus, kitus visuomenės narius. Kiekvienais metais vis daugiau vaikų su A.SPEKTRO sutrikimais lanko bendrojo ugdymo įstaigas.

Todėl ir mūsų darželis įsijungė į respublikinę socialinę akciją  ,,Visi skirtingi, visi lygūs“. Tikslas – paminėti Pasaulinę autizmo dieną, ugdyti toleranciją ir palaikymą, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į žmones su ASS.

Akcijoje  dalyvavo Lietuvos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, jų ugdytiniai, tėveliai.

Keletas darbų iš šios prasmingos akcijos.