Menu Close

Teatro savaitė

Teatras… Paslaptingas, tikras netikras pasaulis, kuriame spalvos ryškesnės, žodžiai garsesni, jausmai gilesni. Jei vaikystėje teko lankytis teatre, dažnas pirmąjį savo matytą spektaklį prisimename visą gyvenimą. Jei ne spektaklį, tai bent atmosferą, kuri nuteikė ypatingai ar kaip kitaip įsirėžė į atmintį. Vaikystės teatre lengva juoktis ir pravirkti, blogį atskirti nu gėrio, melą nuo teisybės, nes vaikai į pasaulį žiūri paprasčiau, sąžiningiau ir nuoširdžiau, o teatras tą požiūrį formuoja savita, tikrųjų vertybių linkme. Žinoma rašytoja Violeta Palčinskaitė yra pasakiusi: „Vaikas, į kurio galvelę įkrito tas amžina gėrio ir grožio grūdas, negali užaugti blogu žmogumi.“ Kūrėja taikliai pastebėjo meno poveikį mažajam žmogui, nes jis daro įtaką vaiko emocinio intelekto ugdymui, estetinio skonio formavimui ir net psichinei sveikatai.
 Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta” turi gražią tradiciją:  kiekvienais metais kovo 27 dieną švenčia Rūtos vardadienį, kuris  sutampa su  Teatro diena. Sujungus šias dvi šventes, mes turime teatro festivalį „Rūtos šakelė“. Tai festivalis su pereinamuoju prizu – menininko  R. Lauciaus išdrožta rūtos šakele. Muzikos, meno, teatro išraiškos mūsų įstaigoje puoselėjamos dar nuo tada, kai „ Rūta“  egzistavo kaip ir mokykla. Teatro savaitėje tada vaidino ne tik visa Rūtos bendruomenė, bet ir kiti socialiniai partneriai: Rožyno progimnazija, darželiai ,,Pušynėlis“, ‘‘Vyturėlis“, “Linelis“, Panevėžio Kolegijos studentai ir kt. Bet keičiasi laikai, keičiasi tradicijos. Šiais metais ypatingai buvo apribotas gyvas bendravimas, bet noras vaidinti teatrą išliko. Šią teatro savaitę vaikai ir mokytojai pradėjo ruoštis : skaitė ir klausė daug pasakų, įvairių vaikiškų kūrinėlių, rinkosi labiausiai patikusius, bandė juos inscenizuoti. Į spektaklių kūrimą įsitraukė ir mokytojų padėjėjos, kiti bendruomenės nariai: kūrė ir siuvo personažams aprangą, dekoracijas, vaidino. Kadangi pasidžiaugti viešai su žiūrovais karantino metu negalima, tad savo mažuosius kūrinius užfiksavo vaizdo akimirkomis.