Menu Close

Smurtui-Ne

Panevėžio miesto savivaldybėje vyko tarpinstitucinis pasitarimas smurto prevencijos tema, kuriame dalyvavo ir mūsų įstaigos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Regina Mikalauskienė bei švietimo pagalbos specialistė Vita Kazlaučiūnaitė. Renginio metu Panevėžio socialinių paslaugų centro psichologė Jolanta Štarienė kalbėjo apie smurto formas, jų atpažinimą, pagalbos organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Panevėžio socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus vedėja Jolita Zaborskienė pristatė atvejo vadybos procesą esant galimam smurtui artimoje aplinkoje. Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Panevėžio mieste patarėjas Dovaras Nevardauskis ir vyriausioji specialistė Laura Kavaliauskaitė kalbėjo apie reagavimą į pranešimus dėl galimo smurto prieš vaikus. Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorė Kristina Ulienė aptarė baudžiamosios atsakomybės aspektus, kai įtariama nepriežiūra ir emocinis smurtas. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Alvyda Trybė pristatė Vaiko gerovės komisijos ugdymo įstaigoje vaidmenį, siekiant užtikrinti palankų mikroklimatą ugdymo įstaigoje.Pasitarime dalyvavę institucijų atstovai aptarė mokyklų Vaiko gerovės komisijų svarbą, siekiant rūpintis vaikų saugumu, palankia aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą ir kt. Aptarti tarpinstituciniai lūkesčiai vieni kitų atžvilgiu, pasidalyta rekomendacijomis dėl ankstyvo vaiko gerovės rizikų indentifikavimo.