Menu Close

Nuotolinio ugdymosi patirtis

Netikėtai užklupusi karantino situacija tapo iššūkiu visai švietimo sistemai, tačiau kartu tai buvo ir galimybė informaciniam proveržiui. Žengiant  per tuos sudėtingus slenksčius  dar kartą įsitikinome,  kaip svarbu veikti bendruomenės grandinėje: vaikai, tėvai, mokytojai, specialistai. Žinoma, nuotolinis mokymas nėra lygiavertis gyvam bendravimui. Tačiau tam tikromis sąlygomis tai yra būtina priemonė. Todėl žvelgdami į ateities ugdymą turime mokėti efektyviai ja naudotis. Švietimo taikinyje – vaiko sėkmė, jo gebėjimų atskleidimas. Tad pedagogai persiorientavo savo kasdieninėse veiklose, dirbdami mišriu būdu: su lankančiais vaikais grupėje ir vaikais, savarankiškai besiugdantiems namuose. Mūsų darželis  ruošdamasis artėjantiems naujiems nuotolinio mokslo metams, pasirinko ir susikoncentravo  į kelias virtualias darbines aplinkas: “Mūsų darželis“, kiekvienos grupės uždara grupė ir viešas įstaigos Facebook. Mokytojai patobulino skaitmeninius įgūdžius dalyvaudami Panevėžio PŠC bei įstaigos darbuotojų vedamais mokymais. Nuotolinis mokymas  sustiprino ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, derinant savaitės temas ir pritaikant užduotis vaikams namuose.  Sukurtos rekomendacijos: kuriose skelbiami visi nuotolinio mokymo šaltiniai ir kita svarbi medžiaga dėl virtualių aplinkų, elektroninių dienynų, skaitmeninių priemonių naudojimo nuotoliniam mokymui, duomenų saugos mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymosi. Pastarasis ugdymasis vyksta ir ZOOM platformoje, pageidaujant tėvams. Nuotolinis ugdymasis be tėvų pagalbos, būtų pasmerktas nesėkmei, tad už tai esame dėkingi už laiką, kantrybę, vaizduotę bendrose nuotolinėse veiklose. Kiekvienos savaitės bendrą darbą lydi užfiksuotos foto ir vaizdo akimirkos.