Menu Close

Mokomės ir mokom kitus

Mokymų  koordinatorė, įstaigos direktorė Regina Mikalauskienė   parengė  ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą 2022 metams. Programos socialiniais partneriais pasirinkti Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis‘‘(Vaikystės pedagogikos centras) bei Panevėžio pedagogų švietimo centras. Pirmasis mokymų modulis  įvyko  pristatant gerąsias informacinių technologijų  patirtis mūsų įstaigoje, taip pat aplankant robotikos centrą ,,RoboLabas‘‘ Panevėžyje, kituose moduliuose planuojama plėsti žinias STEAM veiklose.