Menu Close

Mes projekte-,,AŠ-LIETUVIS”

 

Praėjus valstybinėms šventėms Vasario 16-ąjai, Kovo 11-ąjai, gyvenant kalendorinių švenčių rate, prasminga vaikams pasidalinti  žiniomis ir patirtimi apie Lietuvą.  Pilietinis ir tautinis ugdymas(is) – visų mūsų gyvenimo dalis. Ugdyme(si)  pedagogas  natūraliai  inspiruoja vaikus pažinti pilietines ir tautines vertybes kasdieninėse  ugdymo(si) situacijose, šventiniuose laikotarpiuose,  skiepydamas vaikams meilę, pagarbą savo kraštui, simbolikai, kalbai, kultūrai, papročiams: vaikams klausantis tarmiškų pasakų, dainų, istorijų, vartant knygas su nuostabiausiomis Lietuvos upėmis, miškais,  metų laikais, paukščiais, gyvūnais ir t. t. Viktorina – tai būdas, galimybė, vaikams iš skirtingų ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrauti ir dalintis žiniomis, būti tikru lietuviu.Projekto tikslas – ugdytis pilietinę savimonę, dalinantis žiniomis apie Lietuvą, plėtojant  bendruomeniškumą su Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandomis. Projekto organizatorius  Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ pakvietė prisijungti ir mūsų darželio priešmokyklinukus su mokytoja Jolanta Valuntiene.

,,Drugelių” grupės komanda pristatė lietuvių liaudies dainą,sudėliojo žodį LIETUVA, aktyviai atsakinėjo į viktorinos klausimus.

Projekto akimirkos