Menu Close

Lapkritis-kvalifikacijos kėlimo mėnuo

Atėjus tamsiajam gamtos periodui, norisi šviesių idėjų ar darbų. Tad mūsų įstaigos pedagogai aktyviai domisi  ir dalyvauja  NŠA, ŠMM ,VŠĮ “Vaikų ugdymas” organizuojamuose mokymuose ir seminaruose. Mokytoja Rūta Stuknytė ir švietimo pagalbos specialistė Vita Kazlaučiūnaitė dalyvavo tarptautinėje virtualioje ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokslinėje-metodinėje konferencijoje “Skaitmeninės technologijos kaip priemonė tobulinti logopedo ir mokytojo bendradarbiavimo efektyvumą ir pristatė pranešimą tema” Inovatyvių priemonių kūrimas-pedagogų darbo dermės rezultatas”.

http://www.ugdykim.lt/wp-content/uploads/2021/10/1-KONFERENCIJOS-PROGRAMA.pdf.

Antroji nacionalinė „Penkių pojūčių“ konferencija įvyko 2021 metais nebe nuotoliniu būdu, o gyvai susirenkant visiems specialistams iš visos Lietuvos. Čia buvo kalbama apie holistinį darbą su vaikais, turinčiais raidos iššūkių, iš teorinės ir praktinės pusių. Lietuvos specialistai pasakojo apie dailės, muzikos, kūno judesioDIRfloortimeTOMATIS terapijas, čia pat išbandytos sensorinės įrangos priemonės . Pernai sulaukę daugiau nei 6000 „realių“ ir „nuotolinių“ dalyvių,  šiais metais žengtas dar vienas žingsnis ir įdėmiai nagrinėta, kaip nacionaliniu lygmeniu pasiekti efektyvios, ilgalaikės ir nuoseklios pagalbos visoms šeimoms, kurios susiduria su raidos iššūkiais. Šią daugiasluoksnę problemą galima analizuoti įvairiais aspektais.   Penkių pojūčių komanda konferencijos dalyviams siūlo prie šios temos prieiti labai pragmatiškai ir į problemas pažiūrėti iš šeimos taško,tai yra iš INDIVIDUALIOS ŠEIMŲ ATVEJŲ VADYBOS perspektyvos. Filmuotos medžiagos akimirkos iš konferencijos  https://youtu.be/rwRzZXLvx7Y

        

Pavaduotoja ugdymui Ina Povilaitienė ir mokytoja metodininkė Jolanta Valuntienė dalyvauja mokymų programoje “Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais”, kuri inicijuoja Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama projektą “Inovacijos vaikų darželyje”. Mūsų įstaigos pedagogės ne tik tobulėja teoriniais ikimokyklinio ugdymo klausimais, bet ir atlieka namų užduotis-praktiką su mūsų mažaisiais, keičiasi užduotimis su respublikos pedagogais. Pedagogė Ina taip pat lankėsi Panevėžio “Šviesos”specialiojo ugdymo centre, kuriame pasisėmė žinių apie specialiųjų poreikių vaikų veiklos organizavimą, aplinkos pritaikymą vaikams,turintiems didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priemonių parinkimą.

      

Meninio ugdymo vadovė Rimanta Nudienė dalyvavo miesto pedagogų surengtame seminare “IKT ir inovatyvių ugdymo metodų taikymas ugdymo procese” ir pristatė pranešimą tema” Vaiko meninė raišką,pasitelkiant klasikinę muziką ir judesį”. Džiugu, kad nuolat tobulėjam ir dalinamės šviesa.