Menu Close

Įtraukusis ugdymas

Lopšelio-darželio švietimo pagalbos specialistės  Vita ir Giedrė dalyvavo Rokiškio krašto muziejuje vykusioje respublikinėje konferencijoje “Įtraukiojo ugdymo aktualijos ir galimos socialinės atskirties grėsmės”. Specialistės pristatė  stendinį pranešimą “Vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas švietimo pagalbos specialistų požiūriu”, įgijo žinių apie įtraukiojo ugdymo perspektyvas, galimybes, aplinkos pritaikymą. Konferencijoje savo įžvalgomis pasidalino Švietimo ir sporto ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas,  Nacionalinės švietimo agentūros specialiosios pedagogės Auksė Vyšniauskienė, Asta Lauciuvienė, Vilniaus, Panevėžio, Jonavos, Rokiškio ir kitų miestų PPT specialistai. Konferencijos tikslas-sutelkti švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės pagalbos specialistus,  pasidalinti praktikos aktualijomis, siekiant išvengti socialinės atskirties įgyvendinant įtraukųjį ugdymą ir užtikrinant pagalbą vaikams, tėvams, pedagogams.Daugelio konferencijos dalyvių nuomone, įtraukusis ugdymas jau vyksta Lietuvoje ne vienerius metus, o šio ugdymo sėkmė pirmiausia priklauso nuo požiūrio į asmenis,turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
Akimirkos iš konferencijos