Menu Close

Graži Tu- mūsų Lietuva…

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį. Vasario 16-oji – pati didžiausia valstybinė šventė, primenanti Lietuvos istoriją.  Vasario 16-oji – ypatinga, todėl ir ruošėmės  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei taip pat ypatingai.

Besiruošdami šiai šventei papuošėme lopšelio-darželio aplinką: trispalviais akcentais – grupes, vaikai kartu su mokytojomis karpė vėliavėles, piešė širdeles.  Lopšelyje-darželyje prieššventinę savaitę vyko įvairios veiklos, buvo daug kalbama apie artimiausią aplinką, gimtąjį  Panevėžį, įžymias Lietuvos vietas. Suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis pedagogės ugdytiniams pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius.

Vasario 15 dieną vyko šventinis rytmetys. Lopšelio-darželio ugdytiniai rinkosi į salę džiugiai nusiteikę, pasipuošę tautiniais simboliais. Šventę pradėjome  iškilmingai giedodami Lietuvos himną. Šventės metu vaikų atliekamos dainelės, eilėraščiai, muzikiniai kūriniai, šokiai  buvo skirti šiai prasmingai šventei.Šventinį renginį vainikavo bendra meno terapijos veikla.Įspūdingo dydžio meno kūrinys ,,Lietuvai” džiugins mus savo spalvomis.

Tikimės, kad visą savaitę organizuotos veiklos, ši šventė palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi.

Didelis didelis DĖKUI už gražią šventę organizatoriams:  priešmokyklinio ugdymo mokytojoms Jolantai ir Rūtai,meninio ugdymo vadovei Rimantai bei  visai bendruomenei. 

Akimirkos iš šventės IMG_8388