Menu Close

Gerumo nebūna per daug…

Žiemos šventinis laikotarpis išties stebuklingas metas, kai pildosi žmonių svajonės. Ypač tų vaikų, kurių  gyvenimas nelepina, kuriems labiausiai reikia paramos, pagalbos.  Kaip ir kiekvienais metais,taip ir šiais, maisto produktais parėmėme Panevėžio agentūrą „SOS vaikai”. ,,Rūtos” bendruomenė nutarė dovanas skirti tiems,  kuriems labiausiai reikia pagalbos – tai daugiavaikės ar socialinės rizikos šeimos bei šeimos, susiduriančios su finansiniais sunkumais. Šeimoms įteikti maisto produktai, žaislai. Visi norėję prisidėti prie labdaros akcijos galėjo tai padaryti visą mėnesį . Didžioji dalis dovanų vaikus bei šeimas pasiekė šventiniu laikotarpiu.

Dėkojame lopšelio-darželio,,Rūta” vaikų tėvams, darbuotojams, kurie padėjo sušildyti mažųjų širdis!

Galbūt dar yra nežinančių, kas tai yra Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius (toliau – Panevėžio agentūra „SOS vaikai“) – nevyriausybinė organizacija, 1992 metais rugpjūčio 31 dieną įkurta šviesios atminties gydytojos Marijos Zabulionienės. Organizacija teikia socialinę ir psichologinę pagalbą, gina vaikų ir moterų teises, šviečia visuomenę smurto prevencijos, žmogaus teisių, šeimos klausimais, ruošia savanorius, inicijuoja pilietines akcijas ir skatina bendruomenės atsakomybę. Teikia įvairią pagalbą socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms.

2002 metais  įkurtuose Šeimos namuose (Rožių g. 19, Panevėžyje) įvairių negandų ištiktiems žmonėms teikiama ši pagalba:

  1. Vaikų dienos centre sunkiai besiverčiančių šeimų vaikai po pamokų turiningai leidžia laiką, ruošia pamokas, žaidžia, sportuoja, bendrauja su psichologe.
  2. Labdaringoje valgykloje maitinami skurdžiai gyvenantys suaugę žmonės ir vaikai.
  3. Panevėžio apskrities Specializuotos kompleksinės pagalbos centre teikiama kompleksinė pagalba nuo smurto šeimoje nukentėjusiems asmenims (visoje Panevėžio apskrityje).
  4. Moterų krizių centre (vieninteliame Panevėžyje) saugų prieglobstį randa smurto ir kitų negandų ištiktos moterys ir jų vaikai.
  5. Paramos šeimai tarnyba teikia paramą skurdžiai gyvenančioms šeimoms (vargingai gyvenantiems žmonėms daliname maisto produktus, rūbus, avalynę, bei teikiame kitą reikalingą paramą).