Menu Close

Dėl vasaros darbo

Vasaros laikotarpiu Panevėžio mieste dirbs visi lopšeliai-darželiai, tačiau, dėl nepakankamo finansavimo, mažinamas grupių skaičius. Vaikai į ugdymo įstaigas bus priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-09 Nr. 19-891(4.45E) raštu(prisegamas). Lopšelių – darželių darbo organizavimas yra savivaldybės administracijos prerogatyva, todėl kiekvieno miesto savivaldybė įstaigų darbą vasarą vykdo pagal turimą finansavimą. Prašau atsakingai įvertinti poreikį vesti vaiką vasarą į darželį. Jeigu nesusitarsime kitaip, vasarą vaikai bus priimami griežtai pagal savivaldybės nustatytus prioritetus(dar kartą juos primenu):
2.1. dirbantiems ir negalintiems užtikrinti vaiko ugdymo ir priežiūros visą ar daugiau nei pusę vasaros laikotarpio;
2.2. neturintiems pakankamai finansinių galimybių, socialinių įgūdžių ar motyvų sudaryti tinkamas ugdymo, priežiūros sąlygas vaikui namuose (socialinės rizikos, socialinę atskirtį ar kitų socialinių sunkumų patiriančios šeimos).
Ačiū už supratingumą.

Direktorė Regina

Dėl vasaros darbo 2021