Menu Close

Dėl vasaros darbo 2023 metais

Panevėžio miesto savivaldybės taryba  2022 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-425 pakeitė „Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo” 10 punktą, kuriame reglamentuojamas vaikų priėmimas ir įstaigų darbas vasaros laikotarpiu.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-30 įsakymu Nr. A-92 „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbo sustabdymo vasaros laikotarpiu”, mūsų lopšelis-darželis nedirbs 2023 m. rugpjūčio 1-31 dienomis. Tuo metu ugdytiniai, kurie norės lankyti darželį, bus priimami į Panevėžio lopšelį-darželį „Sigutė”.  Įsakymas yra čia

Kilus klausimams prašome kreiptis į grupės mokytojus, direktorių , rašyti per „Mūsų darželį”,