Menu Close

DĖL UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą. Su aprašu galite susipažinti čia

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A-459 patvirtino Panevėžio miesto savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašą