Menu Close

Dalijamės gerąja patirtimi

Šiais mokslo metais buvo vykdoma ilgalaikė programa ,,Kokybiškas ir kūrybiškas priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas” kartu su socialiniais partneriais Panevėžio lopšeliais-darželiais ,,Pušynėlis”, ,,Sigutė”, ,,Žibutė”, kunigo Kastyčio Ramanausko. Šių darželių pedagogai lankėsi vieni pas kitus, dalijosi darbo patirtimi apie atnaujintas priešmokyklinio ugdymo programas. Baigiamasis programos 3 modulis ,,Universalaus dizaino principai kuriant edukacines erdves” vyko mūsų įstaigoje. Lopšelio-darželio direktorė Regina pristatė svečiams įrengtą Pojūčių kambarį, rengiamas STEAM patalpas, atnaujintas erdves. Pavaduotoja ugdymui Ina pasidalino įžvalgomis apie ugdymosi aktualijas.

Akimirkos iš renginio