Menu Close

Projektas “Garsų ir raidžių pasaulyje”

Kviečiame respublikos mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus dalyvauti skaitmeninės knygos “Garsų ir raidžių pasaulyje” kūrime. Susipažinkime su nuostatais.

 

RESPUBLIKINIO KŪRYBINIO  PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO UGDYMO PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ „RAIDŽIŲ IR GARSŲ PASAULYJE“ PROJEKTO

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  • Respublikinio kūrybinio priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių projekto „Raidžių ir garsų pasaulyje“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą, dalyvius, reikalavimus pristatomoms mokymo priemonėms ir jų pateikimo sąlygas, organizavimo tvarką.
  • Projektas vyks ir sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės bus priimamos nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. vasario 20 d. Elektroninis skaitmeninių mokymo priemonių katalogas bus parengtas iki 2021 m. kovo 10 d.
  • Projektą organizuoja Panevėžio lopšelis-darželis“ Rūta“ (Alyvų 3, LT-37466, Panevėžys, telefonas (861044396, el. paštas raidesirgarsai@gmail.com). Koordinatorė – Regina Mikalauskienė, Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ direktorė. Organizatorės: Vita Kazlaučiūnaitė, specialioji pedagogė metodininkė, Giedrė Urbonienė logopedė metodininkė, Rūta Stuknytė, mokytoja metodininkė.

1.4. Projekto partneris – Panevėžio švietimo centras.

II SKYRIUS

TIKSLAS

 2.1. Tikslas – sudaryti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „Raidės ir garsai“, skirtą 4–7 metų amžiaus vaikų garsinės analizės ir sintezės įgūdžiams formuoti, panaudojant internetinius įrankius (pvz.: wordwall, learningapps, crosswordlabs, prezi , readbookcreator ir kt.).

III SKYRIUS

DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

3.1. Projekto dalyviai – Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai.

3.2.Projekto dalyviai pateikia 1-2 savo sukurtas autorines skaitmenines mokymo priemones  nurodydami:

  • veikiančią nuorodą, kur yra patalpinta sukurta priemonė,
  • 1 kompiuterio ekrano nuotrauką su priemonės vaizdu (nuotraukos pavyzdys pateikiamas 1 priede). Nuotrauka atliks priemonės pristatymo funkciją ir leis katalogo dalyviui lengviau rasti reikiamą užduotį. Nuotraukoje turi matytis priemonės pavadinimas. Nuotrauka atsiunčiama atskiru failu (JPEG, PNG ir t. t. formatu).
  • užpildytą dalyvio anketą (2 priedas).

3.3. Skaitmeninės mokymo priemonės turi atitikti projekto temą ir tikslą.

IV SKYRIUS

ORGANIZAVIMO TVARKA

4.1. Skaitmenines mokymo priemones siųsti elektroniniu paštu raidesirgarsai@gmail.com nuo 2021m. vasario 1 d. iki 2021 m. vasario 20 d. Jos turi atitikti Projekto nuostatus.

4.2 Iš nuostatus atitinkančių ir laiku atsiųstų darbų bus sudarytas skaitmeninių mokymo priemonių katalogas, nurodomas priemonės autorius (vardas ir pavardė, ugdymo įstaiga). Visiems Projekto dalyviams šis katalogas bus išsiųstas elektroniniu paštu.

4.2. Informacija apie Projektą ir jame sukurtas priemones nuo 2021 m. vasario mėn. bus viešinama Panevėžio lopšelio-darželio „RŪTA“ internetinėje svetainėje https://www.ld-ruta.lt/, darželio Facebook paskyroje https://www.facebook.com/paneveziolopselisdarzelis.ruta, internetinėse svetainėse: https://www.ikimokyklinis.lt/, http://www.svietimonaujienos.lt/, Panevėžio švietimo centro svetainėje https://www.paneveziosc.lt, Panevėžio miesto švietimo bendruomenėse. Viešinimas vykdomas tik edukaciniais tikslais.

4.3. Priemones pateikę ir tai patvirtinantį Panevėžio švietimo centro pažymėjimą pageidaujantys gauti dalyviai iki vasario 25 d. turi registruotis internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“, adresu http://www.semiplius.lt/ (renginių kalendoriuje projektas paskelbtas vasario 20 d.)

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 5.1. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.

5.2. Kilusiais klausimais kreiptis el. p. raidesirgarsai@gmail.com ar telefonu 861044396.

1 priedas. Kompiuterio ekrano nuotraukos pavyzdys

 

 

2 priedas

Projekto dalyvio anketa

Pedagogo vardas, pavardė,

el. paštas, telefono numeris

Pareigybė, kvalifikacinė kategorija

 

Švietimo įstaiga (darbovietė)

 

Sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės pavadinimas
Sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės internetinė nuoroda
Trumpas sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės aprašymas ir tikslas